BaNNerS

BannerFans.com

Teman Blogger

Isnin, 26 Mac 2012

Sejarah Pemeliharaan Kemurniaan Al-Quran


Islam - Sejarah Pemeliharaan Kemurniaan Al-Quran (Al-Quran di masa Abu Bakar r.a.) – Dhiyauddin Aziz


Selepas kematian baginda Rasulullah S.A.W.  Para sahabat dalam kalangan Ansar dan Muhajirin, sepakat melantik Abu Bakar r.a. sebagai khalifah. Ketika ini, ramai di antara mereka masih belum kuat pegangan imannya terutama golongan daripada kawasan Nedjad dan Yaman. Dilema yang dihadapi adalah golongan yang murtad dari agama dan golongan yang menolak untuk membayar zakat. Selain itu masalah nabi palsu di mana terdapat dalam kalangan mereka yang mengaku sebagai nabi. Semua dilema ataupun masalah ini dihadapi oleh Abu Bakar r.a. dengan tegas, sehingga dia berkata kepada golongan yang menolak untuk membayar zakat
Demi Allah ! Kalau mereka menolaku untuk menyerahkan seekor anak kambing sebagai zakat (seperti apa) yang pernah mereka serahkan kepada Rasulullah, nescaya aku akan memerangi mereka”.   
Maka tercetusnya peperangan yang hebat untuk menumpaskan mereka yang murtad dan dan pengikut-pengikut orang yang mengaku dirinya sebagai nabi itu. Di antara peperangan yang terkenal  adalah peperangan Yamamah. Di dalam peperangan ini, tentera Islam yang mengikuti peperangan ini antaranya daripada para sahabat dan dan daripada para penghafal Al-Quran. Daripada peperangan ini seramai 70 orang penghafal Al-Quran telah syahid.
Oleh kerana Umar bin Khattab r.a. risau akan berlakunya lebih ramai para sahabat penghafal Al-Quran yang akan gugur di medan peperangan, maka dia mendatangi Abu Bakar untuk bermesyuarat tentang masalah ini. Dalam buku-buku tafsir dan hadith yang menceritakan tentang percakapan yang berlaku antara Abu Bakar r.a. , Umar bin Khattab r.a. dan Zaid bin Tsabit mengenai pengumpulan Al-Quran diterangkan sebagai berikut :
Umar berkata kepada Abu Bakar:
“Dalam peperangan Yamamah para sahabat yang menghafal Al-Quran telah banyak syahid di medan peperangang. Saya risau akan gugurnya para sahabat yang lain dalam peperangan selanjutnya, sehingga banyak ayat-ayat Al-Quran yang hilang sebab kematian mereka. Oleh sebab itu, saya berpendapat Al-Quran itu perlu dikumpulkan”.
Abu Bakar menjawab :
“Mengapa aku akan melakukan sesuatu yang tidak diperbuat oleh Rasulullah?”.
Umar menegaskan :
“Demi Allah ! Ini adalah perbuatan yang baik”.
Umar berulang kali memberikan alasan-alasan kebaikan pengumpulan Al-Quran ini, sehingga Allah membukakan pintu hati Abu Bakar untuk menerima pendapat Umar itu. Kemudian Abu Bakar memanggil Zaid bin Thabit dan berkata kepadanya:
“Umar ini mengajakku mengumpulkan Al-Quran “.
Lalu diceritakan segala perbualannya dengan Umar. Kemudian Abu Bakar berkata:
“Engkau adalah seorang pemuda yang cerdas yang ku percayai sepenuhnya. Dan engkau adalah seorang penulis wahyu yang selalu disuruh oleh Rasulullah. Oleh kerana itu, maka kumpulkan ayat-ayat Al-Quran itu”.
Zaid menjawab :
“Demi Allah ! Ini adalah pekerjaan yang berat bagiku. Seandainya aku diperintahkan untuk memindahkan sebuah bukit, maka hal itu tidaklah lebih berat bagiku daridapa mengumpulkan Al-Quran yang engkau perintahkan itu”.
Seterusnya dia berkata kepada Abu Bakar dan Umar :
“Mengapa kamu melakukan sesuatu yang tidak diperbuat oleh Nabi?”
Abu Bakar menjawab :
Demi Allah ! Ini adalah perbuatan yang baik”.
Kemudian, Abu Bakar memberikan alasan-alasan kebaikan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran itu sehingga membukakan pintu hati Zaid, kemudian dia mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran daripada daun, pelepah kurma, batu, tanah keras, tulang unta atau kambing dan daripada sahabat-sahabat yang menghafal Al-Quran.
Dalam usaha mengumpulkan Ayat Al-Quran, Zaid bin Thabit  bekerja dengan penuh  ketelitian. Walaupun dia telah menghafal keseluruhan Al-Quran, tetapi untuk kepentingan umat Islam sejagat ayat-ayat Al-Quran masih dirujuk kepada hafalan ataupun catatan sahabat-sahabat yang lain dengan disaksikan oleh dua orang saksi.
Oleh yang demikian, Al-Quran seluruhnya telah ditulis oleh Zaid bin Thabit dalam lembaran-lembaran dan diikatnya dengan benang, tersusun menurut urutan ayat-ayatnya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, kemudian diserahkan kepada Abu Bakar. Mushaf ini tetap ditangan Abu Bakar sampai ia meninggal, kemudian dipindahkan ke rumah Umar bin Khattab dan tetap ada di sana selama pemerintahannya. Sesudah beliau wafat, Mushaf itu dipindahkan ke rumah Hafsah , puteri Umar isteri Rasulullah sehingga pengumpulan dan penyusunan Al-Quran berlaku di masa Khalifah Utsman.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan