BaNNerS

BannerFans.com

Teman Blogger

Ahad, 25 Disember 2011

islam dan sains tidak pernah terpisah

bismillahirahmanirrahim...

lafaz ini pembuka wadah penulisanku ini. jari-jemari ini digerakkan dengan segala perkara yang terlintas di hati. sedikit sebanyak untuk dicoretkan dan disimpan dalam laman blogku ini. menjadi manfaat kepada sesiapa yang membacanya.

apa yang hendak diluahkan adalah sains tidak pernah terpisah daripada islam. kenapa aku bercakap sedemikian? ini kerana atas pengalaman yang aku alami semasa belajar ketika ini.

masa sekolah dulu hanya disuapkan mata pelajaran sains ini dengan eksperimen yang dijalankan. nak tahu sains, kena tahu eksperimen. tak pernah terfikir pun kenapa perlu belajar mata pelajaran ini. yang tahu kena skor subjek ini. aku minat subjek ini. aku optimis dgn apa yg diajarkan. tapi, dah habis peperiksaan, lupa habis benda ini.

masa di universiti pula sambung belajar tentang sains juga. kenapa la ambik benda yang susah ini, itu persoalan yg selalu aku cuba bangkitkan, kenapa? dan kenapa ? persoalan hanya tinggal persoalan. tapi, aku percaya apa yang aku lalui ini akan membantu aku kelak nanti.

apa kaitannya luahan kata ini dengan tajuk yang hendak aku sampaikan. mcm tak ada kaitan pula. sebab aku bebas untuk aku coretkan di sini. aku bebas untuk luahkan apa-apa disini. aku sunyi ke. entah la.

tapi hari ini ingin aku sampaikan bahawa islam dan sains tidak pernah terpisah sejak wujud alam ini lagi. kita tak pernah terfikir sebab kita dicorakkan dengan sistem pengajian yang sedia ada. silibus-silibusnya telah disusun sedemikian rupa. kita hanya menerima dan memahaminya.

belajar sains dapat mendekatkan diri dengan pencipat yakni Allah s.w.t. persoalanya bagaimana ? telah tercatat pelbagai saranan dalam wahyu Allah itu sendiri mengingatkan kita supaya berfikir, mencari, melihat, dan memahami bagaimana tanda-tanda kekuasaan allah di seluruh alam ini.

kita belajar sains, kita kenal pencipta. tapi kenapa tidak berlaku pada hari ini. punca utama kerana sumber ilmu itu tidak dipandukan dengan wahyu Allah iaitu Al-Quran dan Sunnah. semua ilmu itu milik Allah, ilmu matematik, fizik, biologi, astronomi, dll. semuanya datang daripada Allah.

sejarah menjadi bukti,tapi kita tak tahunya. sarjana sains daripada kalangan ilmuan islam seperti ibnu sina, al-khawarizmi, ibnu jahiz, ibnu battuta, jabir ibnu hayyan, dan banyak lagi wujud menerobos dalam masyarakat di muka bumi ini untuk menceritakan tentang penemuan sains.

selain itu, karya-karya ilmuan islam menjadi artifak penting kepada penggalas bukti kewujudan sains itu daripada kalangan masyarakat islam. karya qanun fi tib menjadi rujukan bidang perubatan hingga ke hari ini.

secara ringkasnya, asas kepada perkara ini adalah islam dan sains ini tidak pernah terpisah. mari lah sama-sama pembaca merenung seketika dimana kita melihat perkara ini sebagai satu kiasan minda yang mencorakkan perjalanan menuntut ilmu kita selama ini.

bila lama tak menulis kat blog ini,  rasa nak lepas jari daripada papan kunci laptop ini pun payah, sekurang-kurang terluah juga hati ini untuk diterjemahkan dalam bentuk tulisan.  sekian sahaja daripada hamba yang sederhana.

wasalam...

Selasa, 1 November 2011

Metod Analisis Data


Di dalam menganalisis data, metod yang digunakan ialah deduktif, induktif dan komparatif.
Melalui kaedah deduktif, sesuatu kesimpulan dicapai melalui premis, penyataan atau maklumat tertentu yang diperoleh daripada pelbagai sumber.[1] Melalui kaedah ini juga teori dan gagasan fikiran yang ada berasaskan pemikiran dan pengalaman tertentu untuk melihat fenomena yang berlaku telah digunakan. Teori atau gagasan ini juga dapat membantu dalam pengumpulan data dan menjelaskan fenomena yang dikaji. Selain itu, ia juga digunakan untuk membandingkan dengan keadaan yang berlaku di dalam masyarakat atau untuk mengaplikasikan teori ini di dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Berdasarkan metod ini juga, data-data yang bersifat umum mengarah kepada yang lebih khusus. Iaitu apa yang digagaskan kepada keadaan sebenar yang berlaku dengan situasi yang dikaji telah diambil.
Kaedah induktif pula ialah suatu bentuk pemikiran yang mencapai ke arah mendapatkan satu jawapan yang betul. Penaakulan secara induktif memerlukan penyelidikan untuk mengemukakan pelbagai jawapan, idea, kesimpulan dari alternatif yang diterima sebagai betul. Pada asasnya, kaedah ini bermula dengan data yang terhad tetapi dengan meneliti data-data yang telah dikumpulkan, ia dapat membantu dalam membuat perkaitan dan interprestasi terhadap apa yang didapati.
Selain itu, kaedah komperatif juga digunakan untuk mendapatkan rumusan yang tepat melalui perbandingan data-data primer dan sekunder yang diperolehi. Segala data yang dikumpulkan, dibandingkan dan dipertimbangkan seterusnya diperbuat satu kesimpulan  daripadanya


[1] John Arul Philips(1997). Pengaruh Kemahiran Berfikir. Teori dan Amalan. KL. Utusan Publication and Distributors. h 37

Isnin, 24 Oktober 2011

Definisi Uruf


DEFINISI URUF

Uruf ialah apa yang disenangi oleh masyarakat dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan, sama ada dalam bentuk kata-kata atau perbuatan. Dari segi fuqaha, uruf dikatakan adalah sama dengan adat.
Menurut pandangan Imam Ghazali, beliau menyatakan uruf dapat diertikan sebagai;


" ما استقر في النفوس من جهة المقول وتلقته الطباع السليمه بالقبول "

Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa manusia dan diterima oleh tabiat yang sihat.”[1]

Manakala ulama kotemporeri masa kini seperti Dr Yusuf Qardhawi pula membahaskan uruf di dalam kitabnya adalah sebagai :

" مااعتاده الناس, وتواضعوا عليه, في شئون حياتهم, حتي أنسوا به وأطمأ نو اليه, وأصبه أمرا معروفا, نسوأ أكان عرفا قوليا, أم عمليا, عاما أم خاصا "

Uruf ialah budaya masyarakat yang lumrah dan diterima dengan penuh rela dan senang hati sama ada dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan sama ada umum mahupun khusus.[2]

Dalam kitab risalah ta’alim ,prinsip ke enam belas daripada dua puluh yang dibahaskan oleh menceritakan bagaimana Imam Al-Banna telah menetapkan sejauh mana pengaruh syara’ terhadap perilaku. Syara’ adalah penentu hukum, bukan uruf dan adat kebiasaan manusia. Imam Al-Banna mengajak kita mengenali makna lafaz-lafaz dan istilah-istilah syara’, dari segi hakikat dan intipatinya. Imam Al-Banna mengingatkan kita agar berhati-hati dengan penyesat dan pendusta yang melaungkan kepalsuan, zahirnya kelihatan baik namun, hakikatnya sangat keji. Berapa ramai manusia yang tergelincir menjadi tawanan perangkap uruf yang silap dan menjadi mangsa syi’ar-syi’ar golongan penyesat dan pendusta.

Uruf dapat digambarkan dalam pelbagai bentuk. Antaranya dari segi perbuatan, contoh uruf berbentuk perbuatan adalah membahagikan mahar kepada bayar langsung atau bertangguh, serta jual beli secara unjuk-mengunjuk(tanpa lafaz aqad).[3]

Manakala, contoh uruf berbentuk kata-kata adalah seperti perkataan daging tidak digunakan pada ikan, dan lafaz budak(walad) hanya untuk lelaki tidak kepada perempuan.[4][1] Al-Ghazali (t.t.) al Mustafa Fi Usul al-Fiqh, Qaherah : Dar al-Hadith m.s. 17

[2]Dr. Yusuf Al-Qardawi (1993) Madqal bidirasah al-Syariah al-islamiyah, Beirut : Mussasah al-Risalah c.1 h.153

[3] Muhammad Abdullah Al-Khatib, Penjelasan di Sekitar Risalah Ta’alim, c.16 h. 188
[4] Ibid.

Jumaat, 21 Oktober 2011

Syarat Mufasirrun


1.  ASPEK PENGETAHUAN

Dari segi aspek pengetahuan, dapat dibahagikan kepada dua :
a)      Syarat pengetahuan murni

b)      Syarat manhajiah (berkaitan dgn metod)

Imam Jalaluddin As-Suyuthy dalam Al-Itqân fî ‘Ulûm al-Qurân menyebutkan lima belas ilmu yang harus dikuasai oleh seorang mufassir.[1] Lima belas ilmu tersebut adalah sebagai berikut:

1.       Bahasa Arab karena dengannya seorang mufassir mengetahui penjelasan kosakata suatu perkataaan dan maksudnya sesuai dengan objek.
2.       Nahwu karena suatu makna bisa saja berubah-ubah dan berlainan sesuai dengan perbedaan i’rab.

3.       Tashrîf (sharaf) karena dengannya dapat diketahui binâ’ (struktur) dan shîghah (tense) suatu kata.  

4.       Isytiqâq (derivasi) karena suatu nama apabila isytiqâqnya berasal dari dua subjek yang berbeda, maka artinya pun juga pasti berbeda. Misalnya (المسيح), apakah berasal dari (السياحة) atau (المسح‏).

5.       Al-Ma‘âni karena dengannya dapat diketahui kekhususan tarkîb (komposisi) suatu kalimat dari segi manfaat suatu makna.

6.       Al-Bayân karena dengannya dapat diketahui kekhususan tarkîb (komposisi) suatu kalimat dari segi perbedaannya sesuai dengan jelas tidaknya suatu makna.

7.       Al-Badî‘ karena dengannya dapat diketahui kekhususan tarkîb (komposisi) suatu kalimat dari segi keindahan suatu kalimat.

        Ketiga ilmu di atas disebut ilmu balaghah yang merupakan ilmu yang harus dikuasai dan diperhatikan oleh seorang mufassir agar memiliki sense terhadap keindahan bahasa (i‘jâz) Al-Quran.
8.       Ilmu qirâ’ah karena dengannya dapat diketahui cara mengucapkan Al-Quran dan kuat tidaknya model bacaan yang disampaikan antara satu qâri’ dengan qâri’ lainnya.
9.       Ushûluddîn (prinsip-prinsip dien) yang terdapat di dalam Al-Quran berupa ayat yang secara tekstual menunjukkan sesuatu yang tidak boleh ada pada Allah ta‘ala. Seorang ahli ushul bertugas untuk menakwilkan hal itu dan mengemukakan dalil terhadap sesuatu yang boleh, wajib, dan tidak boleh.

10.   Ushul fikih karena dengannya dapat diketahui wajh al-istidlâl (segi penunjukan dalil) terhadap hukum dan istinbâth. 

11.   Asbâbun Nuzûl (sebab-sebab turunnya ayat) karena dengannya dapat diketahui maksud ayat sesuai dengan peristiwa diturunkannya.
12.   An-Nâsikh wa al-Mansûkh agar diketahui mana ayat yang muhkam (ditetapkan hukumnya) dari ayat selainnya.
13.   Fikih.

14.   Hadits-hadits penjelas untuk menafsirkan yang mujmal (global) dan mubham (tidak diketahui).
15.   Ilmu muhibah, yaitu ilmu yang Allah ta‘ala anugerahkan kepada orang yang mengamalkan ilmunya.

        Dalam sebuah hadits disebutkan,

من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم
“Siapa yang mengamalkan ilmunya, maka Allah akan menganugerahinya ilmu yang belum ia ketahui.” Ibnu Abid Dunya mengatakan, “Ilmu Al-Quran dan istinbâth darinya merupakan lautan yang tidak bertepi.”
Adapun bagi seorang mufassir kontemporer, menurut Ahmad Bazawy Adh-Dhawy[2], maka ia harus menguasai tiga syarat pengetahuan tambahan selain lima belas ilmu di atas. Tiga syarat pengetahuan tersebut adalah: 
1)      Mengetahui secara sempurna ilmu-ilmu kontemporeri

2)      Mengetahui pemikiran filsafat, sosial, ekonomi, dan politik yang sedang mendominasi dunia agar mufassir mampu menghadapi setiap syubhat yang ditujukan kepada Islam serta mewujudkan hakikat dan sikap Al-Quran Al-Karim terhadap setiap masalah  kontemporeri.

3)      Adanya  kesedaran terhadap masalah kontemporeri.

Selain harus menguasai ilmu-ilmu di atas, seorang mufassir harus memperhatikan manhaj yang ditempuh dalam menafsirkan Al-Quran. Imam Jalaluddin As-Suyuthy mengatakan, “Siapa yang ingin menafsirkan Al-Quran yang mulia maka pertama kali ia harus mencari tafsirnya dari Al-Quran. Ayat yang bermakna global pada suatu tempat ditafsirkan dengan ayat pada tempat lain dan ayat yang ringkas pada suatu tempat diperluas penjelasannya dengan ayat pada tempat lainnya. Apabila tidak menemukannya, maka ia harus mencarinya dari As-Sunnah karena ia (As-Sunnah) merupakan penjelas bagi Al-Quran. Apabila tidak menemukannya dari As-Sunnah, maka ia harus mengembalikannya kepada pendapat para sahabat karena mereka lebih mengetahui penafsiran Al-Quran. Sebab, merekalah yang menyaksikan konteks dan keadaan pada saat turunnya ayat. Selain itu, mereka juga diberi kekhususan berupa pemahaman yang sempurna, ilmu yang shahih, dan amal yang shalih. Ketika terjadi kontradiksi antara pendapat para sahabat, maka harus dikembalikan kepada pendapat yang paling kuat dalilnya. Misalnya perbezaan pendapat mereka mengenai makna huruf-huruf hijâ’ (alphabet), maka harus dikembalikan pada pendapat orang yang mengatakan, ‘Maknanya adalah qasam (sumpah)’.”[3]
Manhaj (metode) seperti yang dikemukakan oleh Imam As-Suyuthy di atas di kalangan para ulama dikenal dengan istilah tafsîr bil ma’tsûr. Manhaj ini yang pertama kali harus ditempuh oleh seorang mufassir sebelum ia menafsirkan dengan akal sebatas yang diperbolehkan.
1.  ASPEK KEPERIBADIAN

Adapun syarat kedua yang harus terpenuhi pada diri seorang mufassir adalah syarat yang berkaitan dengan aspek kepribadian. Yang dimaksud dengan aspek kepribadian adalah akhlak dan nilai-nilai ruhiyah yang harus dimiliki oleh seorang mufassir agar layak untuk memikul amanah dalam menyingkap dan menjelaskan suatu hakikat kepada orang yang tidak mengetahuinya. Para ulama salaf shalih mengartikulasikan aspek ini sebagai adab-adab seorang alim.

Imam As-Suyuthy mengatakan, “Ketahuilah bahwa seseorang tidak dapat memahami makna wahyu dan tidak akan terlihat olehnya rahasia-rahasianya sementara di dalam hatinya terdapat bid‘ah, kesombongan, hawa nafsu, atau cinta dunia, atau gemar melakukan dosa, atau lemah iman, atau bersandar pada pendapat seorang mufassir yang tidak memiliki ilmu, atau merujuk kepada akalnya. Semua ini merupakan penutup dan penghalang yang sebagiannya lebih kuat daripada sebagian lainnya. Saya katakan, inilah makna firman Allah ta‘ala,

سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
“Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaan-Ku.” (QS Al-A‘raf: 146)

                Sufyan bin ‘Uyainah mengatakan, ‘Para ulama mengatakan bahwa maksud ayat di atas adalah dicabut dari mereka pemahaman mengenai Al-Quran.’ Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim.”[4]

                Berdasarkan perkataan Imam As-Suyuthy di atas, Ahmad Bazawy Adh-Dhawy meringkaskan sejumlah adab yang harus dimiliki oleh seorang mufassir, yaitu: 

1.       Akidah yang lurus

2.       Terbebas dari hawa nafsu

3.       Niat yang baik

4.       Akhlak yang baik

5.       Tawadhu‘ dan lemah lembut

6.       Bersikap zuhud terhadap dunia hingga perbuatannya ikhlas semata-mata karena Allah ta‘ala

7.       Memperlihatkan taubat dan ketaatan terhadap perkara-perkara syar‘i serta sikap menghindar dari perkara-perkara yang dilarang

8.       Tidak bersandar pada ahli bid‘ah dan kesesatan dalam menafsirkan

Bisa dipastikan bahwa ia tidak tunduk kepada akalnya dan menjadikan Kitâbullâh sebagai pemimpin yang diikuti.[5]·         Tafsir dalam disiplin ilmu al-quran tidak sama dengan interprestasi teks lain

·         Pengertian dari sudut pandangan islam ‘menjelaskan’

Sementara itu, Imam Jalaluddin As-Suyuthy mendefinisikan tafsir dengan:

علم يبحث عن مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية, فهو شامل لكل مايتوقف عليه فهم المعنى وبيان المراد. 
“Ilmu yang membahas maksud Allah ta‘ala sesuai dengan kadar kemampuan manusiawi yang mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan pemahaman dan penjelasan makna.”[6]


[1] As-Suyuthy, Jalaluddin. Al-Itqân fî ‘Ulûm al-Qurân. Bab Ma‘rifah Syurûth Al-Mufassir wa Âdâbihi E-book. Diakses dari Mauqi‘ Umm Al-Kitâb li Al-Abhâts wa Ad-Dirâsât Al-Ilikturûniyah: www.omelketab.net pada 6 September 2007.
[2] Silakan lihat: Syurûth Al-Mufassir wa Âdâbuhu dalam http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=82245
[3] . Arqahwah, Shalahuddin. 1987. Mukhtashar Al-Itqân. Fî ‘Ulûm Al-Qurân li As-Suyûthy. Beirut: Dâr An-Nafâis. Hal. 125
[4] As-Suyuthy, Jalaluddin. Al-Itqân fî ‘Ulûm al-Qurân. E-book. Diakses dari Mauqi‘ Umm Al-Kitâb li Al-Abhâts wa Ad-Dirâsât Al-Ilikturûniyah: www.omelketab.net pada 6 September 2007.
[5] Adh-Dhawy, Ahmad Bazawy. Syurûth Al-Mufassir wa Âdâbuhu dalam http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=82245 Diakses pada 30 Agustus 2007.
[6] Adz-Dzahabi. Op.cit. hal. 6

Jumaat, 14 Oktober 2011


ROKOK ELEKTRONIK

Dewasa ini sering kali kita melihat perubahan teknologi dalam peredaran zaman. Zaman sekarang memang tidak dapat dinafikan tentang kemajuan dan kecanggihan teknologi di mana perkara ini dibuktikan dengan kewujudan rokok elektronik. Walaubagaimanapun rokok elektronik ini tidak dibenarkan dijual di Malaysia di bawah Akta Racun 1952 Syeksen 22. Tambahan juga nikotin adalah senarai racun dalam kumpulan C. Mengikut undang-undang hanya racun dalam senarai kumpulan C perlu di daftarkan dahulu di bawah kementerian kesihatan sebelum di pasarkan di Malaysia . Kewujudan rokok elektronik adalah satu langkah inisiatif untuk berhenti merokok. Kajian mendapati rokok elektronik adalah lebih selamat berbanding rokok yang biasa digunakan di mana rokok yang biasa digunakan mengandungi sejumlah 4000 jenis kandungan bahan kimia yang tekandung di dalamnya. Walaubagaimanapun terdapat kandungan yang berbahaya di dalam rokok elektronik di mana kajian daripada Food and Drug USA (FDA) mengesahkan terdapat dua kandungan utama yang memberi kesan yang buruk kepada kesihatan iaitu :

  • Diethylene glycol (anti pembekuan toksik untuk manusia)
  • Carcinogens and nitrosamines (Kandungan yang menyebabkan kanser)

Selain itu, maklumat tambahan untuk mengetahui bagaimana proses rokok elektronik itu berlaku. Proses rokok elektronik ini berlaku dengan sebuah sensor yang terkandung dalam rokok elektronik mengesan ketika hawa dihirup melalui merokok. Ini kemudiannya memulakan elemen pemanas yang mengubah nikotin dari cecair kepada gas kemudian terhirup oleh perokok bersama-sama dengan propilen glikol yang menghasilkan menyerupai kabut asap.

Jumaat, 30 September 2011

the advantages and disadvantages of virtual reality application in education.

Virtual reality is a computer system time that allows real time interaction with 3D environment. Real time is a frame motions interact with time. At least 8 frames per second are require and to make it softly or smoothly, more frame are required.
Application in education is a computer system used to simplify the method of study during learning.
 In this case, some advantages and disadvantages will be focus. A lot of advantages can be gain by using this virtual reality application.
Basically, technologies make us simplified. So one of the advantages is get information easily. Nowadays, information is an important medium. An example is a virtual surgery that used in medical education. The students will know clearly about information about the condition and the modeling of the human body when they took MRI scanner for the patient. 
Secondly, is more safety and secure than took a real part of human body. It is mean, when the students to do some task or tried a simulation operation the will no harm any of human body. That is why using virtual reality is more safety and secure.  
However, using this virtual reality also has some disadvantages to the user. One of them is the user will have limited space during learning. User only can see the environment of the virtual reality has been created by a computer system. Maybe, there will have some lack of the virtual environment that has been created by a system that cannot be seen by a user. It is hand-made, and not smoothly like a real live you can see it.
The other one is virtual reality will not give you a real sense during the running of the process. It is only can give you a haptic or vibrate sense that will make you feel sense of the virtual reality system. An example of medical education using virtual reality is virtual surgery. During this process running, you cannot feel a soft skin and the accurate temperature body of the patient. Sense of virtual reality only can feel the hard shape of the object and limited condition only.  

Some sample link to virtual reality application in education video :

Sample of input, process and output of the system from efficiet and effective side
6. Specify in a table the inputs, processes, and outputs of the following systems. Determine what is required for each of these system to be efficient and effective:a. Post office -  input (letter)àprocess(transaction)àoutput(recipient)

Effectiveness – Form to recheck the correct recipient

Efficiency – Mobile Map to ensure the deliver reach the address recipient punctuallyb. Grocery store - input (stock)àprocess(business)àoutput(goods)

Effectiveness – Checklist to confirm the stock

Efficiency – Account Book to make systematic financesc. Farm - input (fertilizer)àprocess(planting)àoutput(vegetable)

Effectiveness – Scale for each quantity of fertilizer used

Efficiency – References of each planting to reminder the planter


Isnin, 19 September 2011

Warkah terakhir....

bismillahirahmanirrahim....

w'salam, wahai sahabatku naim. aku sebenarnya dah lama memikirkan tentang perkara ini. bulan 5 lalu aku ada emailkan tentang surat perletakan jawatan tersebut, namun tiada sebarang jawapan yang aku terima. Aku terpaksa mengundurkan diri daripada bergiat aktif dalam aktiviti, maaf dipinta dan aku berterima kasih kepada semua sahabat-sahabatku atas perkongsian ilmu dan pengalaman selama menjadi sebahagian daripada ahli Karisma ini. Aku baru sahaja menjalani pembedahan ACL bulan lalu. Maaf tak memaklumkan kerana tidak mahu menyusahkan sesiapa. Walaubagaimanapun, alhamdulillah keadaan dah semakin baik. Sebenarnya, aku sudah membuat keputusan untuk aku menumpukan lebih perhatian kepada akademik setelah perubahan yang ketara kepada keputusan akademik selama setahun ini, mungkin silap itu juga datang daripada diri yang serba naif ini. Kesediaan diri ini untuk memimpin barisan ahli karisma masih belum berupaya untuk memikul amanah yang berat ini. Kalam Allah yang sentiasa mengingatkan diri ini "setiap apa yang kamu pimpinkan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak" membuatkan berasa bersalahnya diri ini selama ini. Terlalu cetek ilmunya hamba ini dengan nak dibandingkan ilmu Allah yang serba Maha luas hingga ke penghujung alam ini. Masih banyak yang aku perlu pelajari dan menimba ilmu Allah di muka bumi ini. Selain itu, buat pengetahuan sahabatku naim, aku adalah orang kampung yang datang daripada jauhnya negeri di utara semenanjung Malaysia, aku bukanlah daripada kalangan keluarga yang berada menyedarkan keupayaanku tentang perbelanjaaan di Universiti Malaya. Memikirkan tentang 5 tahun akan datang, tentang pinjaman pelajaran ini, mendesak diri ini untuk melakukan kerja sampingan untuk simpanan kelak nanti. Aku terpaksa membahagikan masa ini dengan menimba ilmu dan pekerjaan sampingan. Ini realiti yang perlu aku hadapi untuk aku teruskan kehidupan di Institut pengajian di tengah ibu kota raya Kuala Lumpur. Aku harap kau dapat memahami keadaanku ini. Wahai sahabatku naim, aku harap kau dapat menerima keputusanku ini dengan hati yang terbuka, insyallah mungkin ada yang lebih layak lagi dapat menggantikannya. Aku sendiri akan memaklumkan kepada Abang Aji tentang keputusanku ini. Segala pembiyaan kepada Karisma Universiti Malaya yang dipegang ini akan aku serahkan semula kepadanya sementara menunggu pimpinan baru Karisma Universiti Malaya. Keputusan ini adalah keputusan daripada luahan hati aku sendiri wahai sahabatku naim. Aku sentiasa mendoakan yang terbaik buat Karisma agar sentiasa diberi petunjuk Ilahi untuk meneruskan perjuangan kepada jalan yang benar ini. Amin. Aku mohon maaf kepada barisan pimpinan yang lain. tolong sampaikan salamku kepada mereka sekalian.


sahabatmu dunia dan akhirat
-dhiyauddin b abd aziz

The Internet, WWW, Web ApplicationMOHAMAD DHIYAUDDIN B ABD. AZIZ

IES 090005

WRET 3310 : WEB APPLICATION DEVELOPMENT


The Internet, WWW, Web Application

Development ( principles & requirements )

Lecturer : Dr. Hamid Abdullah

Date : 15 September 2011TABLE OF CONTENTS


1.Introduction                                                                                                                     

2.History                                                                                                                              
3.World Wide Web Consortium (W3C)                                                                               

4.Internet                                                                                                                            
5. World Wide Web                                                                                                             
6.Personal, Distributed and Client/Server Computing                                                        
7.The Key Software Trend                                                                                                 
8.Why has the internet grown so fast?                                                                              

9.A simple view of client and server side requirement in Web Application Development

10.Conclusion                                                                                                                    


1. Introduction

ARPANET is a foundation of internet where ARPANET stands for (Advance Research history the flowing of user for internet is started from military defense then extend to university students and the lastly internet started used by government commercial.

2. History

Internet exists because of communication where it is fast communication between researchers via electronic-mail (e-mail). One of many goals ARPA is allowed multiple users to send and receive info at same time. Besides that, transmission control protocol (TCP) is important to ensure that all data that have been transmission arrived safely and internet protocol (IP) is well-known to be an address for each location like a letter address. Nowadays, we have combined set of protocol called TCP/IP. Hyper Text Markup Language (HTML) is invented by Tim Berners-Lee. HTML is used as communication protocol to send information over the web.

3. World Wide Web Consortium (W3C)

Basically, the function of W3C is a system of interlinked hypertext documents access via the internet. Their goal is to make internet universally accessible and standardization the necessary in an internet technology. Actually, the beginning of the W3C is Web 1.0 where this Web 1.0 only recommended about electronic-mail (e-mail) and focused on a small number of companies. After that, it is continued to Web 2.0 who invented Dale Dougherty of O’Reilly and this Web 2.0 started to focus about collaborative community and conversation. Some of examples Web 2.0 are Facebook, MySpace, Tagged, and etc.

4. Internet

It is worldwide, publicly accessible network of interconnected computer network that transmit data by packet switching using the standard Internet Protocol (IP). It is “network of network” that consists of billions of smaller domestic, academic, business and government networks.

5. World Wide Web (WWW)

The World Wide Web (or the “Web”) is a system of interlinked, hypertext documents that run over the internet. There some essential element should have in a Web browser like text, image and other multimedia and navigates between them using hyperlinks.6. Personal, Distributed and Client/Server Computing

Personal Computing is developed by Apple Computer on 1977 and have been used for personal and business part. Machines could also be connected each other using computer network such as Local Area Network (LAN). The other thing is Client/Server Computing where many servers offer data storage and other capabilities that may be used by client through network. An example of client/server computing is Windows 7.

7. The Key Software Trend

Objects are one of the key software trends because a reusable software component that model items in the real world (classes). It will encourage many developers to make more productive in making software. Furthermore, object-oriented programs often easier to understand correct and modify than older types of programs.

8. Why has the internet grown so fast?

There are many reason of this question but we will focus into 3 points that related. Firstly, it is because information. Secondly, it is easy to use and have some interface where we were only can point and click instead of remembering text commands. The last one is E-Commerce.

9. A simple view of client and server side requirement in Web Application Development

For client side, there are three important key points which are Markup, Interaction and Presentation. In addition, two more recommendation for client side is no control and speed of feedback from their request. However, for server side we can simplify the requirement as FAQ. It has HTTP request from user and the server side will give answer back to user. An example likes Google Browser server. Besides that, the server will control the flowing of running system.

10. Conclusion
This topic is one of kind introducing knowledge about web application development. The great advantage of using internet is a lot of information can be gain easily in a short time